Firma Process Contact s.r.o. byla založena v roce 2000. Byla vytvořena pracovníky, kteří se již od poloviny osmdesátých let zabývali nastupující automatizací v papírenském průmyslu. V průběhu let se činnost firmy rozšířila i na ostatní odvětví průmyslu i když automatizace v papírenském průmyslu zaujímá největší podíl aktivit.

V současné době zajišťuje fy Process Contact s.r.o. servis, inovace i instalace nových řídících systému v papírnách na celém území České republiky. Kromě toho firma realizovala automatizaci různých jiných technologických celků, jako např. ČOV, výrobních linek Pramet Šumperk apod..

[zpět úvod]


PR
OCESS CONTACT s.r.o
Vlčice 196/62
 789 83 Loštice

Kancelář :
Olšany 97
789 62 Olšany
tel/fax : +420 583 247 249

WebDesign Vlčice
Optimalizováno 1024x768